-

Om Gestaltsenter.no
Ann Christine Svindland Jørgensen MNGF

Jeg vil være en støtte og ressurs for deg. 
Jeg arbeider med mennesker som ønsker / trenger en endring i livet sitt! Enten det er privat eller i arbeidslivet, av og til havner vi i situasjoner der det er tungt og vanskelig å komme videre uten hjelp og støtte gjennom hele prosessen. Jeg er her for deg!
  • Bygge opp selvtillit.
  • Se muligheter du ikke så lett får øye på alene.
  • Hjelpe deg med å finne fokus.
  • Etablere nye livsmønstre og valgmuligheter ved å sette fokus på din hverdag.
  • Mulighet til å komme videre med dine valg, ønsker og behov.
Gjennom psykoterapi vil du få hjelp og støtte til å stå i dine prosesser. Vi vil jobbe med det du har på hjertet, det som smerter deg i hverdagen, og de temaene i ditt liv som henger ved deg!     
Jeg møter hver og en på forskjellige måter. Terapien blir til i møtet mellom deg som klient og meg som terapeut. Jeg bruker Gestaltterapien og min erfaring som verktøy. Jeg er direkte både som person og terapeut, samtidig som jeg benytter "Carefrontation" der det er behov for det. Sammen vil du og jeg jobbe for at du skal få det bedre. Jeg avtaler med deg hva du ønsker coaching på og hva vi skal jobbe terapeutisk med, slik at du eier prosessene.Jeg benytter også dyreassistert terapi (DAT) dersom det er greit for deg. Jeg har jobbet med mennesker hele mitt arbeidsliv. I 2007 begynte jeg å praktisere som Gestaltpsykoterapeut.   www.gestalt.no

  • NGI Norsk Gestaltinstitutt - Høyskole 2004 - 2009 
  • NPA Norsk Psykodrama Akademi 2012- 2015


Website Builder drives av  Vistaprint