-

Gestaltpsykoterapi er nå en del av de mest anvendte psykoterapiformer i Europa 

Ann Christine S. JørgensenMNGF gestalt logoAnn Christine S. Jørgensen er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening som sikrer deg som klient et profesjonelt møte, som selvfølgelig er taushetsbelagt.

Hva er Gestaltterapi?
Se videoen her!
Gestaltterapi er en prosessorientert samtaleterapi der hele mennesket settes i fokus; kropp, tanker og følelser. Økt bevissthet kan åpne for større selvinnsikt og gi deg nye valgmuligheter. Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv, skjer i øyeblikket der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeidet mellom klient og terapeut.
iStock 000021022342XLargeGestaltterapi er derfor en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi. Gestaltterapi bygger på eksistensialismen. Terapiformen baserer seg på at vi er selvstendige individer; ansvarlige for egen valg og handlinger innenfor de begrensninger livet gir. Metoden som benyttes kalles fenomenologi. Den bygger på forholdet mellom klient og terapeut, og fokuserer på å møte klienten på dennes premisser - uten å tolke eller dømme. Gestalt er en retning innen humanistisk psykologi, blant annet basert på gestaltpsykologisk forskning som hadde sitt gjennombrudd omkring 1.verdenskrig. Terapiformen ble videreutviklet av Fritz Perls i 50-årene og er nå en del av de mest anvendte psykoterapiformer i Europa

Få nye perspektiver i livet ditt! 


 
Medlem Norske Gestalt Terapeuter Kvalitetssikrer deg som kunde og klient at jeg har nødvendig fagkompetanse og forsikring for å praktisere. Se demonstrasjonsvideo fra Fritz Perls 

Medlem Norsk Forbund for Psykoterapi

Website Builder drives av  Vistaprint