-


I begynnelsen av 2021 forventer jeg å være sertifisert i TRE, som er trauma release Exercice - dette er en anerkjent metode å forløse spenninger og minner som har satt seg fast i løpet av livet soft traumer også akutte traumer. For mer informasjon se:

https://traumaprevention.com/what-is-tre/Brainspotting

Developer and Trainer David Grand, Ph.D.
Brainspotting is based on the profound attunement of the therapist with the patient, finding a somatic cue and extinguishing it by down-regulating the amygdala. It isn’t just PNS (Parasympathetic Nervous System) activation that is facilitated, it is homeostasis.
-- Robert Scaer, MD, “The Trauma Spectrum"Brainspotting, jeg kan i kombinasjon med behandling hos meg som Gestaltpsykoterapeut tilby Brainspotting, dette er en virkningsfull metode for å kunne øve på å være i de vanskelige opplevelsene. 

https://brainspotting.com/about-bsp/what-is-brainspotting/

Diverse aktuelt
Til høsten kommer kurs for Samlivsskolen, se egen fane.

Kompetanse påfyll i 2017

SOMA EMBODIMENT 
Embodiment, Intuition & Self-Regulation in Trauma Healing
Jeg har i løpet av våren 2017 beriket meg med to helger med praktisk øving og undervisning i dette temaet hos de beste innen dette feltet.
Med: Dr. SONIA GOMES  SILVA
Clinical Psychologist
Advanced Structural Rolfer
Movement Teacher SEP and International
Advanced Faculty Member of SETI
( SOMATIC EXPERIENCING TRAUMA
INSTITUTE ) Member of USA & Brazilian SE Association 
og
Erika Beata & Jørgen Thorkildsen
SE-Terapi

2016 TRAUME UTDANNELSE FOR GESTALT TERAPEUTER hos SE-terapi med Erika Beata & Jørgen Thorkildsen

Skånsom og trygg regulering gjennom utladning av emosjonelt styrte energier - ved aktivering ( Sinne, Frykt og Immobilisering ). Det blir teori kombinert med praksis - terapeut / klient arbeide, der du får erfaring fra å lese og forstå egne kroppslige reaksjoner og å regulere deg som terapeut. Vi vil se på konsekvensene i et flergenerasjonelt perspektiv og virkninger av traumer på familie, tilknytning og par relasjoner.


Høsten 2015 Eksamen i PSYKODRAMA GRUPPE LEDELSE


For psykoterapi grupper (Gestalt og Psykodrama) 
se gruppeterapi.

Høsten 2015 Assosiert avtale med Huthwaite Norge AS for å bistå næringslivet med salgs-ledelsesutvikling og å kjøre kurs for MHI GLOBAL. SPIN, SPRINT, Kanalsalg, Forhandlinger, Strategisk salg, Blue Sheet med flere, kursoversikt og kursplan, se kurs 2016.


Mine selvutviklinggrupper legger vekt på relasjoner, disse passer godt for alle som ønsker å jobbe med seg selv og seg selv i møte med andre. På flere arbeidsplasser er det nyttig å kjøre dette kurset for team, slik at de øker teamfølelsen og får bedre flyt i arbeidet og internkommunikasjon. Ta kontakt så tilpasser jeg dette kurset ute i din bedrift!

Utfordre deg selv og delta i en selvutviklinggruppe!Grupper hos meg er på minimum 3 stykker og maks 10 av gangen i dette lokalet. Større grupper kan gjennomføres på annet egnet sted.
Flere nye grupper starter opp, se fane for grupper :-)

Vi vil ha fokus på selvutvikling i relasjon.
Ofte møter vi på utfordringer fordi det svikter i kommunikasjonen.
Hvordan påvirker jeg mine omgivelser?
I relasjon hjemme, til familien, til venner og på jobben
Vi vil ha øvelser som gjør deg bevisst ”JEG OG DU” møte
Etter disse to dagene vil du være mer bevisst på dine mønstre og du får muligheten til å bli mer tydelig og direkte, samtidig som du tilpasser din kommunikasjon til den du er i relasjon med. Det er flere grupper, med forskjellige tema! Hvilken gruppe passer for deg?

 
 
Veiledning og samtaleterapi
Verdier og mål, hvorfor, hva og hvordan?
Hvorfor ønsker du hjelp?
Hva kan jeg hjelpe deg med?
Hvordan kan jeg hjelpe deg?

 
God kommunikasjon er nøkkelen til suksess uansett hva du gjør.
Med Coach vil du få muligheten til å få forbedret samspill og kommunikasjon i din bedrift og som privatperson. Som igjen gir bedre flyt i hverdagen, samt rom for kreativitet og vekst.

Gestaltpsykotterapi - vi møtes i dette rommet - med fokus på hele deg både kropp og sinn.
Rusproblematikk, røykeslutt, alkohol og annet som tar styringen i livet ditt? Jeg kan hjelpe deg til å ta kontroll over eget liv og mestre dine ønsker og valg. Både som pårørende og avhengig.
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint